Oferta

Zakres świadczonych przez nas usług

- tyczenie obiektów budowlanych
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy wodociągowych
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy gazowych
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy energetycznych
- tyczenie, inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- podział nieruchomości
- rozgraniczenie nieruchomości
- wzowienie granic nieruchomości
- sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
- sporządzania mapy sytuacyjno – wysokościowej
- opracowanie  mapy do celów projektowych
- opracowania do celów prawnych


Zapraszamy do współpracy