Oferta

Zakres świadczonych przez nas usług

- tyczenie obiektów budowlanych
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy wodociągowych
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy gazowych
- tyczenie, inwentaryzacja przyłączy energetycznych
- tyczenie, inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

więcej »